Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Lời tựa: "Tuyển tập các công trình khoa học của các nhà khoa học trẻ Việt Nam"

In

Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 16:26

Nước ta thịnh hay suy, mạnh hay yếu, có phát triển nhanh chóng và bền vững, tiến lên sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới hay không, sẽ được quyết định bởi chính con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, với tinh thần yêu nước và tự cường dân tộc, lại có trí thông minh và nghị lực sáng tạo, có ý chí và quyết tâm vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học và công nghệ hiện đại.

Với tinh thần ấy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sáng kiến của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) xuất bản tập sách "Tuyên tập các công trình khoa học của các nhà khoa học Sáng tạo trẻ Việt Nam".

vo_nguyen_giap

Tôi mong rằng các nhà khoa học trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, đạt được những thành tựu khoa học công nghệ ngày càng to lớn hơn nữa, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đại tướng
Võ Nguyên Giáp
Chủ tịch danh dự
Quỹ VIFOTEC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

..."Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà lên cao.

Nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp.

Vì vậy các bậc thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên"....

(Trích bia Văn Miếu - Quốc tử giám)

Ban biên tập